Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I
 
 
W Czerwcu 2014 firma KLEKOT w związku z wygranym postępowaniem przetargowym podpisała umowę z Urzędem Miasta Wałcz na "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I".
Zakres robót obejmuje w szczególności:
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni placu, dróg i chodników,
 • budowę oświetlenia terenu,
 • wykonanie nowych nawierzchni - ułożenie kostki brukowej
 • budowę przyłączy kanalizacji deszczowej,
 • remont schodów zewnętrznych,
 • uzupełnienie istniejących ogrodzeń,
 • budowę obiektów małej architektury,
 • budowę i remont murków jako obiektów małej architektury
 • dostawa kruszywa budowlanego - piasek, żwir
 • wynajem koparko - ładowarki
 • wynajem wywrotki
 • roboty ziemne

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I

Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu starych murków, ławek, stojaków na rowery itp i zastąpienie ich nowymi. Chodniki i place zostaną rozebrane i na nowo zostaną wytyczone chodniki, place oraz ścieżki, na których zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Tereny zielone poprzez wykonanie nowych trawników i posadzaniu krzewów zostaną wykonane na nowo.

 lawka kosz stojak

 Termin zakończenia prac łącznie z oddaniem terenu pod użytkowanie wyznaczony jest na 28 Sierpnia 2014 r. zgodnie z podpisaną umową. W dalszej części umieścmy zdjęcia z realizacji zadania itp.....

Układanie Kostki Brukowej, Roboty Brukarskie, Roboty Ziemne - Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I Układanie Kostki Brukowej, Roboty Brukarskie, Roboty ZiemneUkładanie Kostki Brukowej, Roboty Brukarskie, Roboty Ziemne - Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I Układanie Kostki Brukowej, Roboty Brukarskie, Roboty Ziemne - Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I Układanie Kostki Brukowej, Roboty Brukarskie, Roboty Ziemne - Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I Układanie Kostki Brukowej, Roboty Brukarskie, Roboty Ziemne - Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I