Rolnicza Bioelektrownia Rzeczyca

Biogazownia Rzeczyca 156 

Inwestycja: Rolnicza Bioelektrownia Rzeczyca

Inwestor: Rolnicza Bioelektrownia Rzeczyca Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ostów 18, 04-733 Warszawa

Generalny Wykonawca: Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o. Ul. Sułkowskiego 15, 05-820 Piastów

Podwykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot był Podwykonawcą na budowie "Rolnicza Bioelektrownia Rzeczyca" na wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych z kostki brukowej.

W zakres robót wchodzą:

Roboty ziemne:
− Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem urobku z terenu budowy
− Wykonanie podobudowy z betonu

Roboty brukarskie:
− Ułożenie krawężników na ławie betonowej wraz z oporem
− Ułożenie obrzeży na ławie betonowej
− Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej

Roboty towarzyszące:
− Wynajem Koparko-Ładowarki
− Wynajem Koparki
− Wynajem Wywrotki
− Dostawa kruszywa (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane)

Stylistyka:
Droga – kolor szary
Zjazdy, Parkingi – kolor czerwony

Biogazownia Rzeczyca 001 Biogazownia Rzeczyca 275

Biogazownia Rzeczyca 002 Biogazownia Rzeczyca 265

Biogazownia Rzeczyca 010 Biogazownia Rzeczyca 212

Biogazownia Rzeczyca 035 Biogazownia Rzeczyca 124