Budowa Stacji Kontroli Pojazdów Ławeccy - Oddział w Wałczu

LAWECKI001 LAWECKI078

Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot podpisał umowę z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. Dariusz Ławecki, Elżbieta Ławecka na wykonanie zjazdu z drogi krajowej, wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych z kostki brukowej na nowo budowanej stacji kontrol pojazdów w Wałczu.

W zakres robót wchodzą:

Roboty ziemne:
− Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem urobku z terenu budowy
− Wymiana gruntu z gliniastego na pospółkę
− Zagęszczenie pospółki Is = 1.0
− Wykonanie podobudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem Is = 1.0

Roboty brukarskie:
− Ułożenie krawężników na ławie betonowej wraz z oporem
− Ułożenie obrzeży na ławie betonowej
− Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej

Roboty towarzyszące:
− Wynajem Koparko-Ładowarki
− Wynajem Koparki
− Wynajem Wywrotki
− Dostawa kruszywa (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane)

Stylistyka:
Chodnik – kolor grafit
Droga – kolor szary
Zjazdy – kolor czerwony

LAWECKI011 LAWECKI113

LAWECKI023 LAWECKI151

LAWECKI007 LAWECKI125

LAWECKI021 LAWECKI139