Przebudowa Drogi ul. Zaułek Chełmiński w Wałczu (odcinek od ul. Chełmińskiej do ogrodów działkowych)

Zaulek091 Zaulek062

W dniu 07.07.2015 r. Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot podpisał umowę z Gminą Miejską w Wałczu na zadanie: "Przebudowa ul. Zaułek Chełmiński w Wałczu – (odcinek od ul. Chełmińskiej do ogrodów działkowych)". Termin wykonania robót drogowych obowiązuje od 09.07.2015 r. do 09.10.2015 r. – 3 miesiące.

W zakres robót wchodzą:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z trylinki
− Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych pełnych
− Rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych
− Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek bet
− Wykonanie robót ziemnych
− Wykonanie nowych nawierzchni dróg z kostki bet. gr.8cm wraz z podbudową bet. gr.15cm i warstwą odsączającą gr.15cm
− Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet. gr.8cm na podbudowie bet. gr.10cm i warstwie odsączającej gr.15cm
− Wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki bet. gr.6cm na warstwie gruntocementu o Rm=5,0MPa, gr.10cm
− Ustawienie nowych krawężników bet. wraz z ławą bet. B-15
− Ustawienie obrzeży bet.
− Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi
− Budowa studni rewizyjnej bet. fi 1000mm
− Wykonanie terenów zielonych

Stylistyka:
Chodnik – kolor melanż
Droga – kolor szary
Zjazdy – kolor grafitowy

 

Zaulek096 Zaulek088

Zaulek196 Zaulek333

Zaulek339 Zaulek001

Zaulek104 Zaulek135

Zaulek063 Zaulek236