Wykonanie Nawierzchni z Kostki Brukowej na Nowo Budowanej Stacji Paliw BP w Wałczu - Plac Czerwona Torebka

BP69

W Sierpniu 2015 firma KLEKOT w związku z podpisaną umową wykonywała następujące roboty :

Roboty brukarskie :

 • wykonanie nowych nawierzchni chodników i opasek bet.
 • wykonanie podbudowy
 • wykonanie warstwy odsączającej z pospółki
 • rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej

Obsługa Budowy :

 • Dostawa kruszywa budowlanego - piasek, żwir, pospółka
 • Wynajem Koparko - Ładowarki
 • Wynajem Wywrotki
 • Roboty ziemne - wykopy pod zbiornik, wywóz ziemi i gruzu
 • Wynajem Koparki

Czytaj więcej...

Kompleksowe Rozwiązanie Gospodarki Wodno - Ściekowej dla Miasta Wałcza

ZWiK Bez Tajemnic
Firma KLEKOT w związku z podpisanymi umowami wykonywała zadania na w/w budowie w branżach takich jak:
 • Dostawa kruszywa - piasek, żwir, piasek zasypowo - obsypkowy, pospółka
 • Roboty ziemne - wykopy, niwelacja terenu, obsypywanie zbiornikówm, wywóz ziemi itp
 • Rozbiórki starych betonowych osadników
 • Wynajem maszyn budowlanych - koparko-ładowarki, koparki, wywrotki

 

 

Roboty Rozbiórkowe Bioreaktora RB2 na Oczyszczalni Ścieków w Wałczu

Firma KLEKOT kontynuuje prace związane z rozbiórką istniejącego bioreaktora RB2 pod  budowę osadników wtórnych - prefabrykacja zbrojenia, odwodnienie wykopu, wykonanie chudego betonu pod leje osadnika. Rozpoczęto prace związane z przebudową Stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu m.in. zdemontowano zbiornik na wapno, rozpoczęto prace związane z wykonaniem zbrojenia fundamentów pod przybudówkę, rozpoczęto demontaż urządzeń oraz kostki brukowej.

Zakres prac :

 • Rozbiórka ścian i posadzki za pomocą młota wyburzeniowego
 • Przygotowanie gruzu pod załadunek na samochody ciężarowe - typ wywrotka
 • Załadunek i wywóz gruzu z terenu budowy

 ROZBIORKA02ROZBIORKA46

Czytaj więcej...

Zimowe Utrzymanie Dróg Powiatowych w Latach 2014 - 2017 na Terenie Powiatu Wałeckiego

Miło nam poinformować, że firma KLEKOT w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Wałczu będzie świadczyć usługi polegające na zimowym utrzymywaniu dróg powiatowych w latach 2014 - 2017 na terenie powiatu wałeckiego. Firma KLEKOT będzie obsługiwać drogi na odcinkach Nowa Szwecja - Wiesiółka – do dr. kraj. nr 10, Witankowo- Czapla-Wiesiółka, Wiesiółka – Tarnowo (gr. pow.)

Odśnieżanie, usuwanie śniegu, odśnieżanie dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości drogowej mieszanką piaskowo-solną

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wałeckiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 
Zakres odśnieżania będzie obejmował w szczególności:
 • odśnieżanie dróg za pomocą pługów
 • zwalczanie śliskości zimowej na drodze
 • wywóz śniegu

Czytaj więcej...