Budowa Stacji Kontroli Pojazdów Ławeccy - Oddział w Wałczu

LAWECKI001 LAWECKI078

Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot podpisał umowę z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. Dariusz Ławecki, Elżbieta Ławecka na wykonanie zjazdu z drogi krajowej, wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych z kostki brukowej na nowo budowanej stacji kontrol pojazdów w Wałczu.

W zakres robót wchodzą:

Roboty ziemne:
− Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem urobku z terenu budowy
− Wymiana gruntu z gliniastego na pospółkę
− Zagęszczenie pospółki Is = 1.0
− Wykonanie podobudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem Is = 1.0

Czytaj więcej...

Przebudowa Drogi ul. Zaułek Chełmiński w Wałczu (odcinek od ul. Chełmińskiej do ogrodów działkowych)

Zaulek091 Zaulek062

W dniu 07.07.2015 r. Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot podpisał umowę z Gminą Miejską w Wałczu na zadanie: "Przebudowa ul. Zaułek Chełmiński w Wałczu – (odcinek od ul. Chełmińskiej do ogrodów działkowych)". Termin wykonania robót drogowych obowiązuje od 09.07.2015 r. do 09.10.2015 r. – 3 miesiące.

W zakres robót wchodzą:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z trylinki
− Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych pełnych
− Rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych
− Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek bet
− Wykonanie robót ziemnych
− Wykonanie nowych nawierzchni dróg z kostki bet. gr.8cm wraz z podbudową bet. gr.15cm i warstwą odsączającą gr.15cm
− Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet. gr.8cm na podbudowie bet. gr.10cm i warstwie odsączającej gr.15cm
− Wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki bet. gr.6cm na warstwie gruntocementu o Rm=5,0MPa, gr.10cm
− Ustawienie nowych krawężników bet. wraz z ławą bet. B-15
− Ustawienie obrzeży bet.
− Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi
− Budowa studni rewizyjnej bet. fi 1000mm
− Wykonanie terenów zielonych

Stylistyka:
Chodnik – kolor melanż
Droga – kolor szary
Zjazdy – kolor grafitowy

Czytaj więcej...

Rozbiórka Budynku Mieszkalnego w Wałczu przy ul. Robotniczej

Roboty rozbiórkowe wraz z wyburzeniem budynku w Wałczu przy ul. Roboniczej

godz. 12:00

ROZBIORKA01  Rozbiórka Budynku Mieszkalnego

Rozbiórka Budynku Mieszkalnego Rozbiórka Budynku Mieszkalnego

godz. 15:00

Czytaj więcej...

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

Modernizacja Ciągów Komunikacyjnych na Terenie Zakładu Produkcyjnego POWER-TECH

W Kwietniu 2015 firma KLEKOT w związku z podpisaną umową wykonywała następujące roboty :

Roboty brukarskie :

 • Rozbiórka istniejących dróg, placów oraz chodników wraz z opaskami budynków
 • Wykonanie nowych nawierzchni chodników i opasek bet. oraz dróg i placów namewrowych o nośności 40 ton
 • Wykonanie podbudowy betonowej
 • Wykonanie podobudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
 • Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki
 • wykonanie nasypów z kruszywa (pospółka) pod warstwy konstrukcyjne dróg itp

Obsługa Budowy :

 • Dostawa kruszywa budowlanego - piasek, żwir, pospółka
 • Wynajem Koparko - Ładowarki
 • Wynajem Wywrotki
 • Roboty ziemne - wykopy pod zbiornik, wywóz ziemi i gruzu
 • Wynajem Koparki

Roboty Rozbiórkowe :

 • Częściowa rozbiórka rampy załadunkowej
 • Rozbiórka starej trafostacji
 • Załadunek gruzu z rozbiórki
 • Wywóz wraz z utylizacją gruzu betownowego

Dziękujemy firmie POWER-TECH za obdarzenie naszej firmy zaufaniem i zlecenie tak ciekawego projektu.

Czytaj więcej...