KLEKOT - Intermarche w Wałczu - Roboty Rozbiórkowe Wałcz, Dostawa Kruszywa (Piasek) Wałcz, Usługi Koparką Wałcz, Wywóz Gruzu Wałcz itp..

W Wałczu przu ul. Tysiąclecia powstał market Intermarche, firma nasza wraz z generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym D.G.S. Sp. z.o.o. z Radomska wykonywała wszystkie roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, wywóz gruzu oraz byliśmy głównym dostawcą kruszywa budowlanego wykorzystanego na potrzeby budowy marketu


Intermarche Wałcz

Czytaj więcej...

KLEKOT - Przedsiębiorstwo Produkcji Energii Ekologicznej Elektrociepłownia Wałcz - Dostawa Kruszywa (Piasek Obsypkowy, Piasek Płukany, Żwir Płukany), Roboty Ziemne, Roboty Fundamentowe, Wynajem Koparko-Ładowarki, Wynajem Wywrotki, Wywóz Gruzu itp..

Z początkiem roku 2008 na obrzeżach miasta Wałcza rozpoczęto budowę Przedsiębiorstwa Produkcji Energii Ekologicznej Elektrociepłownia Wałcz gdzie inwestorem jest OZEN PLUS Sp z .o.o. a generalnym wykonawcą AWBUD Design & Build. Firma nasza jako podwykonawca wykonywała prace ziemne takie jak - wykopy, wywóz ziemi oraz gruzu, prace rozbiórkowe, dostawa oraz transport kruszywa budowlanego


Prace na Elektrociepłowni w Wałczu

Czytaj więcej...

KLEKOT - Ferma Wiatrowa Wałcz II - Wiatraki Wałcz - Roboty Ziemne, Wykopy, Dostawa Kruszywa Piasek oraz Żwir, Koparka, Wywrotka, Koparko-Ładowarka

W Wałczu II powstały trzy wiatraki generalnym wykonawcą jest firma "HQ" Sp. Z.o.o. z Szczecina a inwestorem ?Windpol? z Białogardu, specjalizujący się w produkcji urządzeń, produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w szczególności z wiatru. Firma nasza była podwykonawcą na prace ziemne, transport kruszywa itp.


Ferma Wiatrowa Wałcz

Czytaj więcej...

KLEKOT - Stacja ORLEN w Wałczu - Wynajem Koparki, Dostawa Piasku, Koparko Ładowarka, Wywóz Gruzu

Firma nasza wraz z generalnym wykonawcą P.U.P. "BUDINSTAL" Sp. Z.o.o. wykonała budowę stacji "ORLEN" w Wałczu na ul. Budowlanych. Firma nasza wykonała wykopy pod zbiorniki paliwa wykonała niwelację terenu, dostawę kruszywa budowlanego oraz wynajem sprzętu budowlanego.

Orlen Wałcz

 

Czytaj więcej...