Remont drogi krajowej nr 22 na odcinku Strączno - Wałcz

 

Listopad 2014 firma KLEKOT w związku z podpisaniem umowy z Generalnym Wykonwcą "EUROVIA" przystąpilśmy do zadania "Remont drogi krajowej nr 22 na odcinku Strączno - Wałcz od km 160+800 do km 162+930 długość odcinka 2,13 km"
Zakres robót obejmował w szczególności:
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni placu, dróg i chodników z kostki brukowej, trylinki, masy asfaltowej
 • rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży itp
 • wykonanie nowych nawierzchni - ułożenie kostki brukowej
 • ułożenie krawężników drogowych
 • wykonanie przystanków z kostki brukowej
 • dostawa kruszywa budowlanego - piasek, żwir
 • wynajem koparko - ładowarki
 • wynajem wywrotki
 • roboty ziemne

  Czytaj więcej...

Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w miejscowości Kłebowiec

Do wykonanie są utwardzenia terenu działki budowlanej.
Nową nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm.
Utwardzenie ograniczone obrzeżem betonowym 8x3ox1oocm na ławie betonowej z oporem.
Pobocza szer. 0,5m wyprofilować ze spadkiem 0,5% z
podsypki piaskowej zagęszczonej gr. 4cm. sytuacyjnie i
wysokościowo projektowane utwardzenie dowiązano do terenu istniejącego.
Brak jest istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanym utwardzeniem,
których wycinka wymaga uzyskania zgody na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.
Nawierzchnie należy wykonać zgodnie (od góry):
kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm
Krawężniki; oporniki:
obrzeże chodnikowe betonowe 8x3ox1oocm na ławie betonowej z oporem.

PlanSytuacyjny

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I
 
 
W Czerwcu 2014 firma KLEKOT w związku z wygranym postępowaniem przetargowym podpisała umowę z Urzędem Miasta Wałcz na "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 przy al. Tysiąclecia w Wałczu – etap I".
Zakres robót obejmuje w szczególności:
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni placu, dróg i chodników,
 • budowę oświetlenia terenu,
 • wykonanie nowych nawierzchni - ułożenie kostki brukowej
 • budowę przyłączy kanalizacji deszczowej,
 • remont schodów zewnętrznych,
 • uzupełnienie istniejących ogrodzeń,
 • budowę obiektów małej architektury,
 • budowę i remont murków jako obiektów małej architektury
 • dostawa kruszywa budowlanego - piasek, żwir
 • wynajem koparko - ładowarki
 • wynajem wywrotki
 • roboty ziemne

  Czytaj więcej...

KLEKOT - Oczyszczalnia Ścieków Wałcz

                                           W dniu 31 Października w 70 wydaniu bezpłatnej gazety "Extra-Wałcz" opisano inwestycję, przy której nasza firma pełni kluczowe zadanie polegające na: Dostawie Kruszywa Budowlanego, Wykonaniu Wykopu pod nowy reaktor biologiczny (widoczny na zdjęciu), Rozbiórka starych reaktorów biologicznych zadanie realizowane jest pod nazwą "Kompleksowe Rozwiązanie Gospodarki Wodno - Ściekowej dla Miasta Wałcza" extrawałcz 70                                           Zakład Budowlano - Transportowy Janusz Klekot na w/w budowie wynajmuje również koparko - Ładowarki, Koparki oraz Wywrotki w celu wykonywania innych robót ziemnych i rozbiórkowych.