Items tagged with: Usługi Brukarskie Usługi Brukarskie

Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wałczu

SLONECZNA013 

Inwestycja: Przebudowa ul. Słonecznej w Wałczu

Inwestor: Gmina Miejska Wałcz ul. Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Generalny Wykonawca: Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot z siedzibą w Wałczu przy ul. Towarowa 3

Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot jako Generalny Wykonawca przy budowie "Przebudowa Ul. Słonecznej w Wałczu" na wykonanie remont drogi wraz z infrastrukturą wod-kan.

W zakres robót wchodzą:

Roboty ziemne:
− Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem urobku z terenu budowy
− Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki
− Wywóz ziemi
− Wywóz gruzu

Czytaj więcej: Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wałczu